Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne!

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: gminadlugoleka.formico.pl

Informacje znajdują się  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Długołęka

Rejestracja wniosku rekrutacyjnego

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji elektronicznej  powinni zarejestrować wniosek w systemie:

 • wpisując dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych,
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru,
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
 • zarejestrowany w systemie wniosek wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełniania  kryteriów, można:
 • podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu i wysłać do placówki I-go wyboru (wybór tej opcji nie wymaga osobistej wizyty w placówce)

Jak założyć Profil Zaufany?

 kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie

lub, jeśli nie posiadają Państwo profilu zaufanego lub e-dowodu

 • wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w placówce I-go wyboru, wraz z wymaganymi dokumentami.

UWAGA!

W przypadku zakwalifikowania się dziecka do danej placówki, niezbędne jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym terminie (01.05.2024 r. - 08.05.2024 r.) potwierdzenie woli zapisu dziecka (można to zrobić w przedszkolu/szkole lub elektronicznie). Brak potwierdzenia oznacza usunięcie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych i tym samym rezygnację z miejsca.

Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 900,1672, 1718 i 2005), a następnie kryteria ustalone przez Radę Gminy Długołęka (Uchwała Rady Gmin Długołęka nr XV/161/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.)

UWAGA!

Dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, nie biorą udziału w rekrutacji !!!

Najpóźniej do dnia  20.03.2024 r. rodzice składają jedynie deklarację kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do sytemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

Ostatnia aktualizacja
02/02/2024
Data opublikowania
02/02/2024
Autor
administrator

Partnerzy